Estetyka

aesthetic micropigmentation

LASER PERMANENT MAKEUP REMOVAL

EXEO Q-SWITCHED neodymium laser effectively removes tattoo and permanent makeup by emitting short pulses of light (less than 10 nanoseconds)
Impulsy są pochłaniane w sposób selektywny przez barwnik tatuażu. Następuje rozbicie barwnika w skórze, a jego mikro-fragmenty są wchłaniane przez układ immunologiczny. Każdy kolor barwnika absorbuje inną długość fali. Zabieg jest bezpieczny, precyzyjny i nie wywołuje trwałych obrażeń skóry. Głowica przeznaczona do usuwania kolorów niebieskich i zielonych pozwala na usunięcie wielokolorowych pigmentacji i tatuaży.

Contraindications

Contraindications include:

  • Diabetes, hemophilia, pregnancy, pacemaker, lowered immunity, infections and colds
  • skin lesions and skin diseases
  • deeply tanned skin
  • medications, especially psychotropic drugs, photosensitizers and steroids

Before treatment

  • Do not sunbathe or use a tanning bed 4 weeks before the procedure
  • one week before the procedure, do not use aesthetic medicine treatments, acid therapy, steroids
  • prior to treatment and on the day of surgery, it is not allowed to use painkillers
  • for 2 months before the procedure, stop using photosensitizing herbs (St. John's wort, nettle, field horsetail)

After treatment

  • After the laser makeup/tattoo removal treatment, we use cooling therapies - cold packs. After 6 weeks, you can start another treatment.

en_GB